پرداخت اقساط

پرداخت های بیمه نامه چترا

حق بیمه کلیه بیمه نامه ها ( غیر از چترا ) بر اساس کد اعلامیه بدهکار( روش مورد توصیه)

حق بیمه و وام عمر و تشکیل سرمایه ( غیر از چترا )

کارتابل بیمه گذار غیر از چترا

انتقادات و پیشنهادات

لطفا نظرات و انتقادات خود را با ما درمیان بگذارید.