برخی از خدمات بیمه مسافرتی

پرداخت هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی ارسال داروهای ضروری حواله وجه ضمان حواله وجه نقد و ...

انتقادات و پیشنهادات

لطفا نظرات و انتقادات خود را با ما درمیان بگذارید.