برخی از خدمات بیمه مسافرتی

  • پرداخت هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی

  • انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری

  • پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی

  • ارسال داروهای ضروری

  • حواله وجه ضمان
  • حواله وجه نقد
  • و ...

انتقادات و پیشنهادات

لطفا نظرات و انتقادات خود را با ما درمیان بگذارید.